نظر شما با موفقیت ارسال شد
از شما سپاسگزاریم

سامانه مدیریت داخلی ISP
و مجموعه های کاری مشابه

نمونه صفحات سامانه مدیریت داخلی

توضیحات مختصر در رابطه با پروژه :


پروژه فوق ، جهت مدیریت و تسهیل روند کاری در مجموعه مدیریت ISP تولید و تست شده است و در حال حاضر در حال بهره برداری می باشد . از جمله قابلیت های این سامانه می توان به موارد زیر اشاره کرد :


 • مدیریت کاربران :

  • تعریف کاربر، گروه کاربری و ...

  • تعریف سطح دسترسی دقیق و پویا برای کاربران

  • گزارش گیری از کاربران ، اطلاعات آخرین ورود و ...

  • ...


 • مدیریت اعلان ها :

  • شامل سه قسمت ، دفتر خرابی ، پیغام ها و پیام های داخلی (متغیر بر اساس خواسته مشتری)

  • مشاهده و مدیریت براساس سطح دسترسی تعریف شده برای هر کاربر

  • پنل مدیریتی متناظر جهت درج ، حذف یا بایگانی اطلاعات

  • ...


 • مدیریت شیفت کاری :

  • تعریف شیفت کاری ، براساس ساعت کاری مطلوب و تعداد مطلوب

  • مدیریت شیفت ، مرخصی از سیفت یا جابجایی شیفت با دیگر کاربران سامانه براساس سطح دسترسی

  • تقسیم شیفت ، فیلتر و محدودیت شیفت و ...

  • ...


 • مدیریت پیام های داخلی :

  • تعریف گروه های کاری جهت تقسیم بندی سطوح پیامی

  • مدیریت قوانین حاکم بر گروه های پیام (محدودیت ارسال و دریافت و ...)

  • تخصیص کاربر به گروه های پیام به همراه مدیریت پیشرفته

  • ارسال پیام ، مدیریت پیام های ارسالی ، مشاهده سابقه پیام و ...

  • ...


 • سامانه ارزیابی کاربران :

  • تعریف پارامترهای ارزیابی

  • تعریف فرم های ارزیابی

  • ارزیابی کاربران و نمایش نمودارهای مربوطه به تفکیک ماه ، سال

  • گزارش از ارزیابی و نحوه عملکرد برای مدیر سامانه

  • ...


قابلیت های فوق تنها بخشی از سامانه عظیم مدیریت داخلی می باشد . بسیاری از قابلیت های این سامانه به صورت انحصاری برای محیط اجرایی تعبیه و راه اندازی شده است .

سوالی هست؟ همینجا از ما بپرسید!

برای ما پیام بذارید

 • هر جا شما هستید ، گروه نرم افزاری دات
 • 09353905170
 • info@dotteam.ir

Copyright © 2015 DOT. All Rights Reserved.